Robbert Vogtländer

Geboren in een gezin met een zeer spirituele Indonesische moeder en een bijzonder
pragmatische Hollandse vader ben ik vanaf mijn geboorte een bruggenbouwer. Een
bruggenbouwer tussen schijnbaar onverenigbare culturen en na de Film en televisie
academie in Amsterdam doorlopen te hebben, een bruggenbouwer als regisseur en
producent bij televisieproducties (o.a. GTST, Goudkust, Onderweg naar Morgen, Huis
Anubis, Lotte) en met mijn bedrijfsfilms. Met mijn vrouw samen bouw ik aan ons gezin met
twee prachtige dochters.

Mijn missie is mensen en bedrijven te helpen hun eigen bruggen te bouwen
Ik zet de stippen en de kijker verbind zelf de lijntjes. Doormiddel van film verschaf ik
inzichten in de mechanismen achter onze daden en die van de ander en motiveer ik
mensen zelf de verbinding aan te gaan. Verbinding in de profit en non-profit sfeer.

Mijn visie
Wil je je communicatie laten beklijven dan moet je mensen eerst laten voelen, daarna volgt
begrijpen. Om effectief te communiceren volstaat het niet om alleen optimaal te
informeren. Het meest doeltreffende middel voor begrijpen is het zelf ervaren, maar niet
iedereen hoeft eerst zijn vingers te branden om te weten dat de kachel heet is. In mijn
visie is het tweede meest doeltreffende middel het voelen door je te identificeren met een
ander of jezelf voor te stellen in een andere situatie. Mijn leven lang heb ik die middelen
onderzocht en in mijn professionele leven als regisseur drama en als producent van TailorMade Visions pas ik die toe.

Mijn ultieme droom
Bruggen bouwen op landelijk en zelfs internationaal niveau. Voor Shell mag ik dat al op
veiligheidsgebied, maar deze middelen en kennis kan op veel meer maatschappelijke
terreinen worden toegepast. Terreinen waar die kennis nu nog slechts zeer sporadisch
wordt toegepast. Het is mijn droom kijken te transformeren naar zien!

Waarom Douw?
Omdat ik geloof dat wanneer je met plezier en passie bereid bent te Delen(-de
Ondernemers Utrechtse Waarden) er genoeg is voor iedereen.