Hoe kom je bij de club?

De DOUW-leden kunnen een collega-ondernemer uit hun netwerk uitnodigen om een (paar) keer te gast te zijn tijdens de ontbijtsessies. Van belang in de overweging om iemand uit te nodigen is, dat de gast geen beroep uitoefent/geen werkzaamheden verricht, die het beroep/de werkzaamheden overlapt/overlappen, van één van de bestaande DOUW-leden. Ter voorkoming van misverstanden e/o discussies, dient een gast tijdig te worden aangekondigd bij de voorzitter/het bestuur, zodat in onderling overleg bepaald kan worden, of de gast welkom is om de bijeenkomsten bij te wonen. Als een gast na een bezoek/na een aantal bezoeken te kennen heeft gegeven lid te willen worden, zal het bestuur daar over beslissen. Het lidmaatschap kent een contributie van € 175,- per halfjaar en de verplichting om, zoveel als mogelijk is, bij de ontbijtbijeenkomsten aanwezig te zijn.


Aanmeldingsverzoek

Captcha Code