Privacyverklaring


Privacyverklaring Vereniging DOUW

Deze website https://www.douw.nu (hierna: “de Website” of “deze Website”) wordt beheerd door Vereniging DOUW, gevestigd te Montfoort (hierna: “Vereniging DOUW”). Bij bezoek aan deze Website kan Vereniging DOUW gegevens van u verzamelen en verder verwerken. Dat gebeurt in directe zin (op het moment dat u een formulier invult) of in indirecte zin.
Vereniging DOUW respecteert uw privacy en zal uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving verwerken op de wijze en voor de doeleinden zoals hierna beschreven.
Dit privacy statement vormt het uitgangspunt voor de verwerking van alle gegevens die zijn verkregen op basis van uw gebruik van deze website.

Aard en doeleinden van de verwerking
Vereniging DOUW registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s, eigenschappen van de gebruikte webbrowsers, locatiegegevens en andere communicatiegegevens. Als u contact met ons opneemt via de website kunnen wij de gegevens die u verstrekt (via een formulier of chatbox) opslaan. Deze gegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan derden en/of organisaties voor commerciële doeleinden.
De gegevens die worden verzameld zal Vereniging DOUW gebruiken om u in staat te stellen optimaal gebruik van deze Website te maken, een beter beeld te krijgen van de interesses van gebruikers die de Website bezoeken, met u te communiceren over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn alsmede om oneigenlijk gebruik van deze Website tegen te gaan.

Gebruik van cookies
Deze Website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat door uw webbrowser op uw harde schijf wordt geplaatst en in het algemeen voor diverse doeleinden kan worden gebruikt.
Enkele van deze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over de bezoeken aan onze website. Met deze gegevens kan Vereniging DOUW de website verder ontwikkelen, verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruikers. Ook worden de cookies gebruikt om instellingen te onthouden.
Cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen van het hulpbestand van uw internetbrowser te volgen. Als u ervoor kiest cookies te deactiveren, is het mogelijk dat bepaalde delen van de Website niet goed werken.
Vereniging DOUW gebruikt onder andere cookies voor onderstaande functionaliteiten:

  • Google Analytics: Google Analytics is een statistiekenservice van Google.
  • Mailchimp: voor het versturen van mailing en informatieve berichten.
  • Er worden standaard geen third party cookies geplaatst bij bezoekers door Vereniging DOUW software.

Beveiliging van uw gegevens
Vereniging DOUW beschouwt een adequate beveiliging van uw gegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. Zij neemt dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt.

Inzage en correctie
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u recht op inzage in de gegevens die Vereniging DOUW van u verwerkt (door het invullen van een formulier) en eventueel correctie daarvan. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, of vragen hebt over de wijze waarop Vereniging DOUW uw gegevens verwerkt, kunt u contact opnemen via dit formulier

Wijzigingen
Tot slot wijst Vereniging DOUW u erop dat zij wijzigingen kan aanbrengen in deze Privacy verklaring. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen.