Douw Academy

Met de DOUW Academy hebben wij als doelstelling elkaar te helpen met de uitdagingen die we als ondernemer tegen komen in de ontwikkeling van ons bedrijf. De DOUW Academy streeft naar een win-win situatie, waarin de vraagsteller en de meedenkende Academy-leden allen leren van de ervaringen binnen de Academy


Academie sessie

De doelstelling van de Academie sessie is geslaagd als de Vraagsteller aan het einde van de bijeenkomst oplossingshandvaten heeft waarmee hij/zij actief aan de slag wenst te gaan. De Academie sessie wordt begeleid door een vrijwillig DOUW lid welke optreedt als facilitator. Dit rol van de facilitator is belangrijk om de focus en agenda na te leven. Het uiteindelijke succes wordt bepaald door de gerealiseerde oplossing van de Vraagsteller, de rol van de mentor/coach is de begeleiding van de nazorg. Dit betreft de minimale actie om 1x per week te bellen om de voortgang te bespreken.